Αποτελούν μια καλαίσθητη, μοντέρνα και διαχρονική λύση. Το σημαντικότερο όφελος για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός τέτοιου στεγάστρου είναι ότι επιτρέπει στο φυσικό φώς να περνάει με την ιδιότητα ηλιακού ελέγχου όπου μειώνει την αύξηση θερμοκρασίας.